Ne poți contacta pentru orice informație

Vânzări: 0727 722 851

Image Alt

Politică de confidențialitate

Introducere

Păstrea confidenţialităţii datelor cu caracter personal care ajung la cunoştinţa noastră cu ocazia vizitării de către Dvs. A site-ului nostru este una din preocupările noastre principale.

Deoarece prelucrarea unor date cu caracter personal este inevitabilă în decursul desfăşurării activităţii noastre, pe această cale dorim să vă oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal respectiv în conformitate cu legislaţia şi regulamentele aplicabile, în special dar fără a se limita la Regulamentul general privind protecţia datelor – Regulament UE 2016/679.

Această politică de confidenţialitate are drept scop informarea Dvs. cu privire la tipul de date pe care le colectăm, de ce le colectăm şi ce vom face cu ele.

În funcţie de diverşi factori ne rezervam dreptul de a modifica aceasta Informare privind confidențialitatea, prin afișarea pe Site-ul nostru a versiunii actualizate a ei.

Vă rugăm să consultați la fiecare accesare a site-ului Politica privind confidențialitatea pentru a avea cunoştinţă despre modul în care folosim datele personale. 

Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu vizitatorii site-ului

Operatorul de date cu caracter personal al datelor personale furnizate de dumneavoastră este societatea INTER CONECTER S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Constantin Miu Lerca nr. 7/C, ap. 3, jud. Timiş, punct de lucru Săcălaz, str. Complexului nr. 8-9, jud. Timiș, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiş cu nr. J35/541/2000, cod unic de înregistrare RO13116628

Cui se aplică această politică de confidenţialitate

Această politică de confidenţialitate vizează vizitatorii site-ului interconecter.ro.

Definiţii

 1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 4. „Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul nostru;

Tipul de date colectate

Informaţiile şi datele cu caracter personal pe care le colectăm despre Dvs. atunci când vizitaţi site-ul sau interacţionaţi cu Inter Conecter S.R.L. pot fi:

 • Detalii personale furnizate de dvs. – cum ar fi numele dvs., adresa poștală și alte date de contact, cum ar fi numărul dvs. de telefon, adresa de e-mail, solicitările dvs., orice reclamații pe care le-ați face și orice alte date pe care le primim dacă comunicăm cu dvs. prin e-mail, online sau prin social media și orice alte informații pe care le furnizați – de exemplu atunci când vă înregistrați pe Site-urile noastre, vă abonați la newsletter-ele noastre, participați la ofertele și promoțiile noastre, oferiți feedback in calitate de consumator, răspundeți la sondaje sau achiziționați produsele sau serviciile noastre; 
 • Informațiile privind plata – inclusiv datele necesare pentru a face achiziții, cum ar fi detaliile contului dvs. de plată, numerele cardurilor de credit și debit, data expirării, adresa de livrare și de facturare; 
 • Informațiile de conectare la cont – inclusiv orice informație care vă este necesară pentru a crea un cont de utilizator, cum ar fi un nume de utilizator, parola și întrebarea și răspunsul secret; 
 • Informațiile colectate automat – inclusiv informațiile despre calculatorul dvs., adresa IP și browser-ul pe care le putem colecta, de exemplu, atunci când folosim în Site-urile noastre propriile noastre cookie-uri sau cookie-uri deținute de terțe părți, web beacon-uri și tehnologii similare care colectează informații privind utilizarea de către dvs. a Site-urilor noastre sau despre interacțiunea dvs. cu noi prin e-mail. Consultați Politica privind cookie-urile pentru mai multe informații. 

Cum sunt colectate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal constând în nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, etc., sunt colectate direct de la vizitator, atunci când, ne trimitete un mesaj prin intermediul căruia ne pune întrebări, solicită informații, etc.

Cum sunt stocate datelor cu caracter personal

Datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru precum şi a paginilor noastre de facebook, sunt stocate în format electronic pe calculatoare sau pe server-ul societăţii noastre, unde accesul este limitat prin user şi parolă.

În ce scop sunt prelucrate datele cu caracter personal

În conţinutul acestei secţiuni sunt detaliate scopurile în care sunt colectate şi folosite datele dvs. cu caracter personal, întotdeauna în limitele legii. 

Vă informăm că, până în acest moment, noi deja deținem informații despre dvs. pe care le putem folosi în aceleași scopuri. 

Pentru interese comerciale legitime: putem folosi Datele dvs. cu caracter personal (atât agregate, cât și individuale), cum ar fi datele dvs. de contact, datele dvs. de cont și de identificare electronică, informaţii referitoare la achizițiile dvs. online, în scopuri de reclamă și pentru a analiza și îmbunătăți calitatea produselor sau serviciilor noastre, precum și pentru a vă înțelege pe dvs. în rol de consumator. 

Pe scurt, acest lucru semnifică că analizăm informațiile pe care le oferiți precum şi modul în care folosiţi Site-ul nostru sau produsele și serviciile noastre. Aceste informații folosesc pentru a le îmbunătăți și pentru a vă oferi o mai bună experiență în utilizare (de exemplu, analizăm paginile pe care le-ați vizitat, ce produse și servicii folosiți și preferați, precum și modul în care folosiți aceste produse și servicii). 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi utilizate în interese comerciale legitime, cum ar fi: transmiterea de comunicări comerciale, invitaţii de participare la concursuri, chestionare sau sondaje, pentru a îmbunătăți securitatea și prevenirea fraudelor, în scopuri legate de integritatea sistemelor; analiză şi statistici privind funcţionarea site-ului, cookies şi tehnologii similare, analiza interacţiunii Dvs. cu societatea pentru a vă pune la dispoziţie oferte personalizate; gestionarea relaţiilor cu utilizatorii şi suport, pentru a vă reaminti prin e-mail de produsele lăsate în coș sau pentru a vă trimite confirmarea comenzii; pentru a facilita operațiunile noastre comerciale, pentru a exercita politicile și procedurile companiei; și în alte scopuri comerciale legitime permise de legislația aplicabilă pentru care vom furniza informațiile relevante la momentul respectiv. 

Pentru executarea termenelor și condițiilor unui contract: pentru achiziționarea produselor sau serviciilor noastre sau pentru a realiza un concurs, competiție sau promoție la care v-ați înscris, pentru gestionarea promoției și contactarea dvs. în cazul în care câștigați, pentru a vă putea răspunde la orice solicitare de informații făcută prin utilizarea meniului „Contactați-ne”. 

Putem folosi informațiile dvs. pe baza acordului dvs., de exemplu în scopuri de marketing și pentru adaptarea comunicărilor noastre cu dvs. pe baza profilului dvs. prin e-mail, SMS sau alte mijloace electronice sau într-un alt mod. Vă puteți retrage acordul în orice moment; consultați Ce drepturi aveți în privința Datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.? 

Pentru respectarea obligațiilor legale, cum ar fi păstrarea unor evidente de business, gestionarea reclamaților făcute către serviciul de asistență clienți, respectarea solicitărilor legale ale autorităților publice și a legislației și regulamentelor în vigoare sau care sunt într-un alt fel cerute de lege. 

Cât timp păstrăm datele colectate

Datele colectate sunt păstrate strict pentru timpul cât este necesar să se îndeplinească scopurile pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. 

Societate, ar putea pastra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă după ultima dvs. interacţiune cu noi. pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

Când Datele colectate nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate, vor fi distruse sau şterse într-o manieră sigură. 

Este posibil ca uneori, în loc să distrugem sau să ștergem Datele dvs. cu caracter personal, le-am putea face anonime pentru a nu putea fi asociate sau urmărite înapoi la dvs. În anumite cazuri, pot exista cerințe legale care ne obligă să păstrăm anumite informații pentru o anumită perioadă de timp. 

Cui am putea dezvălui datele cu caracter personal colectate

Datele dvs cu caracter personal catre ar putea fi dezvăluite către anumite entităţi în următoarele condiţii 

1 entităţilor şi/sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea Serviciilor, inclusiv in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor noastre (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); 

 1. către terţi în cazul unei cerinţe legale sau decizie a unei autorităţi judiciare, autorităţi publice sau organ guvernamental; 
 2. către terţi în cazul unei tranzacţii a companiei;
 3. dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod sa facem acest lucru conform legislaţie aplicabile.

De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvaluite tertilor furnizori de cookies si tehnologii similare conform celor descrise in Politica privind Cookies.

Transferurile internaţionale ale datelor Dvs. cu caracter personal

Uzual Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în Uniunea Europeană. Cum relaţiile noastre comerciale se extind şi în afara graniţelor UE, Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite ocazional către entități din afara UE către furnizori terți care ne ajută să oferim servicii comerciale. 

Aceste terțe părți vor avea acces la datele Dvs cu caracter personal doar conform instrucțiunilor noastre și printr-o relație contractuală. Atunci când aceste terțe părți se află în teritorii (cum ar fi SUA) care pot să nu ofere un nivel de protecție a confidențialității echivalent cu cel existent în UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a verifica că Datele dvs. cu caracter personal beneficiază de un nivel adecvat de protecție. Acest lucru se va face prin încheierea de acorduri privind transferul datelor sau prin asigurarea faptului că terțele părți sunt certificate privind protecția datelor. 

Drepturile Dvs. cu privire la datele cu caracter personal colectate

Conform prevederilor Regulamentului General privind protecția datelor nr. 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului – INTER CONECTER S.R.L. scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate drepturile.
 2.  Dreptul de acces- puteti obtine de la noi, gratuit, confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii, faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu vădită rea-credință;
 3. Dreptul la corectarea datelor – puteţi solicita modificarea datelor personale incorecte şi completarea celor incomplete.
 4. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – ștergerea datelor poate avea loc atunci când prelucrarea nu a fost legală, datele nu mai sunt necesare scopului pt care au fost colectare şi prelucrate, aţi retras consimţământul pentru prelucrarea datelor şi acestea nu pot fi relucrate în baza altei dispoziţii legale, ştergerea datelor este impusă de lege;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 6. Dreptul la opoziție – dreptul să vă opuneţi în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele dvs. să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare sau când prelucrarea are ca temei interesul nostru legitim;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – in masura in care prelucram datele prin mijloace automate, puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dvs. intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
 8. Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dvs. personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.
 9.  Dreptul de retragere a consimțământului – dacă temeiul pentru prelucrarea datelor îl constituie consimțîmântul, vă informăm că acest consimțământ poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțămânțului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii fiind valabilă. Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii juridice, INTER CONECTER SRL va proceda la o astfel de procesare și va notifica persoanele vizate.
 10. Să obiectaţi la decizii care sunt bazete exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv realizarea de profiluri

Pentru exercitarea drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați, în scris – cerere datată și semnată – la adresa Săcălaz, str. Compelxului nr. 8 – 9, jud. Timiş sau printr-un e-mail la adresa office@interconecter.ro dacă e-mailul cuprinde o semnătură electronică certificată.

În măsura în care vă veţi exercita drepturile de care dispuneţi, este posibil ca INTER CONECTER S.R.L. să ceară dovedirea identităţii, prin comunicarea unui document de identitate sau orice alte informaţii necesare în vederea efectuării unei proceduri prealabile de verificare a persoanei solictante, în conformitate cu obligaţiile legale de securitate şi confidenţialitate a datelor ce ne revin.

Ne obligă să luăm în considerare orice solicitare sau plângere primită şi să răspundă într-un termen rezonabil, astfel încât să fie respectate dispoziţiile legale în materie. Lucrăm cu autoritățile de reglementare competente, inclusiv autoritățile naționale de protecție a datelor, în vederea soluționării oricăror reclamații privind transferul datelor personale, pe care nu le putem rezolva direct cu utilizatorii noștri.

Alternativ, vă puteţi adresa reclamaţia către autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor.

Puteți revoca acordul dvs. privind primirea newsletter-ului sau a comunicărilor de marketing în orice moment, în mod gratuit, prin urmarea instrucțiunilor din orice comunicare de marketing sau chiar acum prin utilizarea opțiunii de anulare a înregistrării din formularul nostru Contactați-ne. Aceste preferințe pot fi controlate din setările profilului dvs., dacă este cazul. 

Social media şi alte site-uri web

Atunci când navigaţi pe forumuri social media, cum ar fi Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc., dvs. trebuie să cunoasteti și să înțelegeți instrumentele oferite de aceste site-uri care vă permit să alegeți modul în care partajați Datele cu caracter personal din profilul (profilurile) dvs. social media. 

Aceste forumuri au practici sau politici de confidențialitate propriii, de aceea vă sfătuim să citiți informarile aplicabile privind confidențialitatea, termenii de utilizare și informațiile aferente privind modul de utilizare a Datelor dvs. cu caracter personal în aceste tipuri de social media. 

De asemenea Site-ul noastre poate conține linkuri către site-uri web ale terțelor părți. Prin accesarea lor veţi părăsi site-ul nostru web și din aplicațiile noastre de mobil. Deși aceste site-uri web ale terților sunt selectate cu atenție, Inter Conecter S.R.L. nu își poate asuma răspunderea privind utilizarea Datelor dvs. cu caracter personal de către aceste organizații. Pentru mai multe informații și detalii, consultați Secțiunea privind Informarea privind confidențialitatea datelor de la terțele părți și declarația de confidențialitate a site-ului web pe care îl vizitați (dacă este oferită o astfel de declarație). 

Datele personale ale minorilor

Tratăm cu seriozitate protecția confidențialității copiilor și utilizăm Site-ul noastre în conformitate cu legislația aplicabilă.

Un copil, conform legislației aplicabile pentru fiecare Site, trebuie să aibă întotdeauna acordul unui părinte/tutore înainte de a ne oferi orice Date cu caracter personal prin intermediul site-ului web. Dacă se determină după colectare că un utilizator este minor sau nu a indicat acordul unui părinte/tutore înainte de a furniza orice fel de Date cu caracter personal, nu vom utiliza sau păstra Datele sale cu caracter personal fără acordul părintelui/tutorelui. În lipsa acordului, copilul nu va putea însă să participe la anumite activități. Însă, în anumite situații, am putea păstra și folosi astfel de informații (în conformitate cu restul acestei Politici și a legislației aplicabile) pentru a anunța și obține acordul de la părinte/tutore și pentru alte scopuri legate de siguranță, securitate, răspundere și alte scopuri permise de legislația aplicabilă. Un părinte/tutore poate analiza, elimina, modifica sau refuza colectarea ulterioară sau utilizarea Datelor cu caracter personal ale copilului său prin contactarea noastră menţionând numele copilului, adresa și adresa de e-mail. 

Securitatea datelor cu caracter personal

Se iau cele mai adecvate măsuri pentru protecţia datelor prelucrate, în timpul transmiterii către noi, cât și ulterior acestui moment.

În vederea garantării securității amintim, cu titlu de exemplu, modalitățile de securizare:

 1. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar persoanelor care au dreptul legal de a le folosi, acestea având obligația corelativă de a asigura confidențialitatea datelor.
 2. Accesul la serverele electronice folosite de societatea noastră, se face prin parolă și alte controale de acces și de autentificare.
 3. Datele unui client sunt stocate separat de datele altui client
 4. Niciun angajat sau persoană care intră în contact cu date personale sau documente care cuprind aceste date nu are dreptul de a divulga aceste date terților.
 5. Angajaţii proprii trebuie să aplice măsuri minime de securitate, constând în: utilizarea de parole cu nivel ridicat de protecție; interzicerea divulgării parolei către alte persoane respectiv interdicția de a utiliza contul folosit în interes de serviciu de mai multe persoane; interzicerea salvării parolei atât în format fizic cât și/sau în format electronic; interzicerea accesului în zonele pentru care nu există autorizație; verificarea securizării datelor stocate electronic prin nelăsarea computerului nesupravegheat, folosirea unei parole în acord cu această Politică, precum si informarea departamentului IT cu privire la orice modificarea rolului și a cerințelor de acces

Nerespectarea acestor cerințe de către oricare dintre angajaţi, constituie abatere disciplinară, sancţionabilă conform prevederilor legale în vigoare.

 1. Pe lângă aceste măsuri, colaboratorii IT, suplimentar, respectă următoarele măsuri de securitate: fiecare persoană va avea un user și o parolă distinctă prin care se va loga; parolele se vor schimba periodic; obligaţia de transmitere a datelor la care au acces în caz de notificare din partea autorităților; obligaţia de instalare a unui sistem care să identifice accesările nelegale în cadrul reţelei; protocolul de reţea ce se va utiliza va fi TCP / IP; obligaţia de protecţie împotriva malware, cum ar fi: Virus, Cal Troian, Rootkit, Backdoor și oricare altele asemenea, spre exemplu prin instalarea de firewall, antivirusi, instituirea protecției împotriva spam-ului; obligaţia de securizare a reţelelor wireless folosind criptarea;

Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere sau de stocare electronică sau fizică nu este 100% sigură.

Dacă apreciaţi că au fost compromise datele dvs. personale vă rugăm să ne contactați în scris la adresa Săcălaz, str. Compelxului nr. 8 – 9, jud. Timiş sau printr-un e-mail la adresa office@interconecter.ro

În măsura în care acest lucru ajunge la cunoştinţa noastră, veţi fi informaţi despre încălcare a sistemului de securitate, cu toate informaţiile relevante legate de incidentele de securitate.

Breșele de securitate

În caz de breşă a sistemului e securitate, penru a limita întinderea acesteia vom notifica atât Autoritatea de supraveghere, cât și persoana sau persoanele vizate despre această încălcare.

Când se aplică această Politică de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor oferite de societatea noastră.

Modificări

Există posibilitatea ca această politica de confidențialitate să trebuie modificată, dar ne obligăm ca prin aceasta să nu vă reducem drepturile pe care le aveți prin acestea fără consimțământul dvs. explicit.

Fiecare modificare a politicii de confidențialitate va fi publicată în locuri vizibile pentru a fi ușor de identificat actualizările și pentru a putea lua cunoștință de cuprinsul său. 

Versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate vor fi stocate în arhiva electronică pentru a putea fi oricând revizuite de dvs. printr-o simplă cerere.

Prezenta politică de confidenţialitate intră în vigoare la data de 15.07.2021.