Ne poți contacta pentru orice informație

Vânzări: 0727 722 851

Image Alt

Termeni și Condiții

1. PREAMBUL

Prezentul website este proprietatea Inter Conecter S.R.L. fiind operat de către aceasta. Website-ul este disponibil în scop informativ. Prin accesarea acestui site vă daţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii.

Aceşti Termeni si Conditii („Termeni si Conditii”) sunt aplicabili relaţiilor dintre Inter Conecter S.R.L., cu sediul in Timişoara, str. Ctin Miu Lerca nr. 7/C, judetul Timis, Romania („Societatea”, sau „Noi”) si persoanele care utilizeaza („Utilizatorul”) pagina de internet www.interconecter.ro („Site-ul”) si/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului („Serviciile”).

Accesul şi folosirea Site-ului, precum şi a oricărei pagini sau secţiuni componente ale acestuia, sau al oricarui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului se poate face în acord cu Termenii si Condiţiile, care includ Politica de Confidenţialitate Datelor şi Politica privind Cookies.

Pe parcursul utilizării site-ului sau al serviciilor este posibil să se ceară utilizatorului exprimarea acorduluii cu privire la conţinutul acestor termeni şi condiţii printr-o actiune tipică, care denotă un consimtamant neechivoc (ex. bifarea casutei specifice „am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile interconecter.ro”).

Prin bifarea unei căsuţe, utilizatorul:
a) consimte expres să respecte toate clauzele din acest set de termeni si conditii, precum si orice alti termeni si conditii specifice aplicabile serviciilor;
b) a luat la cunoştinţă despre conditiile de prelucrare a datelor personale potrivit politicii de confidentialitate, parte integranta din acest set de termeni si conditii.

Accesul la acest website este gratuit. Scopul website-ului este de a informa, de a ajuta utilizatorii sa gaseasca cat mai usor, structurat si rapid informatiile necesare.
Pentru ca Inter Conecter S.R.L. sa vă acorde permisiunea de utilizare a acestui website, trebuie respectati următoarele:
– veţi utiliza acest web site doar în interes personal, non – comercial;
– este interzisă copierea sau distribuirea informaţiilor de pe site (text, poze, video, sau orice alt material) fără acordul scris şi anterior al administratorului webiste-ului;
– este interzisă modificarea sau degradarea totală sau parţială a prezentului web-site;
– este interzisă publicare pe acest web site de informaţii care care pot induce în eroare (text, materiale video, poze, etc).
– veţi respecta termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site.

Fiecare utilizator rămâne personal răspunzător pentru orice prejudiciu adus site-ului sau unui terţ, prin săvârşirea de acţiuni contrare acestor termeni şi condiţii şi/sau neautorizate.

Prin accesarea acestui site, sunteţi de acord sa nu folositi nici un program, aplicatie sau orice alt mijloc de accesare automata a website-ului, in vederea spamming-ului, flood-ului, furtului de date, modificarii sau alterarii website-ului, rămânând singur răspunzător pentru daunele cauzate nouă sau terţilor prin efectuarea unor asemenea acţiuni.

Utilizatorul ar trebui ca la fiecare accesare a unui site să consulte termenii si conditiile de utilizare. Omisiunea utilizatorului de a citi termenii şi condiţiile nu ne este opozabilă, prin accesarea site-ului vom prezuma că acesta a luat la cunoştinţă conţinutul lor şi le-a acceptat (inclusiv actualizările acestora).

În caz de dezacord cu prevederile din acest set Termeni si Conditii (inclusiv orice actualizare a acestuia), utilizatorul este rugat sa nu utilizeze, sau dupa caz, sa inceteze utilizarea Site-ului, sau a Serviciilor oferite de Inter Conecter S.R.L., după caz.

2. DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site-ul www.interconecter.ro este protejat prin drept de autor și alte drepturi de proprietate intelectuala. Site-ul şi elementele care îl compun (texte, meniuri, imagini, texte, meniuri fotografii, etc.), sunt proprietatea exclusivă a Inter Conecter S.R.L., aceasta fiind singura în drept să utilizeze şi să dispună de dreptul de autor și celelalte drepturi de proprietate intelectuală aferent Site-ului Utilizatorului nu i se transmite nicio licență și niciun alt drept, în afara de cel de a naviga și consulta Site-ul.

Reproducerea, retransmiterea ori stocarea pe un alt web site sau în orice alt tip de sistem electronic de înregistrare a oricarui material scris sau ilustrativ din site este strict interzisa in lipsa consimtamantului prealabil al Inter Conecter S.R.L..

Imagini de la terţi
Ese posibil ca acest site să conţină imagini, asupra cărora au un drept de proprietate intelectuală unii terţi. Folosirea acestora în scop comercial, fără acordul proprietarului de drept este strict interzisă.

Mărci, denumiri, logo-uri
Toate denumirile de produse şi alte denumiri care se regăsesc pe acest site, reprezintă mărci înregistrare ale Inter Conecter S.R.L. sau ale unor colaboratori ai noştri, indiferent dacă sunt marcate cu simbolurile: ©, ®, ™.Folosirea acestora de către utilizatori este strict interzisă.

3. Riscuri

Utilizatorul accesează prezentul web site si utilizează documentele afisate în conţinutul acestuia, pe riscul său.

Informaţiile din conţinutul acestui site sunt “ca atare”, doar în scopuri personale de informare, fără vreo garanţie de orice fel.

Informaţii pot conţine erori tipografice, respectiv pot fi modificate, reactualizate şi şterse fără înştiinţare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a aduce in orice moment modificari. Descarcarea programelor se va face pe risc prorpiu. Utilizatorul este raspunzator pentru asigurarea confidentialitatii datelor.

Nu răspundem pentru daunele cauzate utilizatorului de eventualii virusii care afecteaza sistemul utilizatorului ca urmare a accesarii materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.

Link-uri
Inter Conecter S.R.L. nu furnizează descrieri sau garanţii privind alt site de web pe care puteţi opta să îl accesaţi prin acest site.Eventualele legăturile (link-urile) oferite către alte website-uri urmăresc asigurarea confortului utilizatorului şi nu semnifică cu Inter Conecter S.R.L. aprobă continutul acelor website-uri sau conţinutul lor.
Informaţiile din acest site au rol pur informativ si nu de a oferi consultanta sau sfaturi intr-un anumit domeniu.

Denegare de Responsabilitate
Ne declinăm orice răspundere fata de oricine cu privire la orice fapt rezultat in urma folosirii informatiilor de pe acest site, chiar dacă utilizatorul nu este avertizată în mod expres asupra posibilităţii unor astfel de daune.

4. Confidentialitate

Informaţiile distribuite de utilizatori, cu excepţia celor cu caracter personal, sunt considerate ca neconfidentiale si ca nefiind proprietatea acestora. Inter Conecter S.R.L. poate utiliza informatiile in orice scopuri, incluzand reproducerea si publicarea, precum si utilizarea ideilor in orice scopuri, inclusiv comerciale.

În situaţia în care utilizatorii acestui site formulează intrebari, comentarii, sugestii sau alte informatii de acest tip, in legatura cu continutul unui material, aceste informatii vor fi considerate drept non-confidentiale, În legătură cu acestea, Inter Conecter S.R.L. nu va avea nici un fel de obligatie, fiind liber să reproducă, să utilizeze, să publice şi să distribuie acele informaţii, fără nicio restricţie.

Inter Conecter S.R.L. are libertatea de a folosi, în orice scop, inclusive comercial, ideile, conceptele, know-how-ul si tehnicile transmise prin intermediul site-ului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Vă rugăm să parcurgeţi Politica de Confidențialitate pentru informaţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Politica de confidenţialitate este parte integrantă a acestui document.
Fololsirea cookie-urilor
Vă rugăm să parcurgeţi Politica de Cookies. Politica de Cookies este parte integrantă a acestui document.

5. Forta majora

Părţile nu sunt ţinute răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligatiilor sale contractuale, ca urmare a intervenirii unui eveniment de forţă majoră.

6. Legea aplicabila – jurisdictia

Relaţiile dintre utilizator şi proprietarul site-ului sunt governate de legea română.

7. Declaratii si garantii

Inter Conecter S.R.L. nu garanteaza ca informatiile care se regăsesc in site sunt pe deplin complete sau exacte; în ciuda eforturilor de a oferi informatii documentate si cat mai folositoare utilizatorilor,este posibil ca aceştia să nu găseasca exact ceea ce doresc.
Inter Conecter S.R.L. nu garanteaza ca informatiile vor satisface toate cerintele vizitatorilor;

Inter Conecter S.R.L. nu garanteaza ca informatiile introduse de utilizatorii inregistrati ai website-ului sunt reale, corecte si nu isi asuma raspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc si nici pentru informatiile postate de utilizatori in comentarii.
Inter Conecter S.R.L. nu răspunde de rezultatele obtinute de utilizatori prin folosirea informatiilor sau serviciilor din site; utilizarea informatiilor se face pe propria raspundere;
Inter Conecter S.R.L. nu garantează că site-ul va funcţiona constant, neîntrerupt, fără erori;

Nu răspundem pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informatiilor obtinute prin utilizarea link-urilor din site catre alte site-uri

8. Diverse

Inter Conecter S.R.L. va actualiza periodic aceşti termini şi condiţii pentru a satisfice intersul societăţii sau pentru a le alinia legislaţiei în vigoare, motiv pentru care recomandăm parcurgerea acestor ala fiecare accesare.

Chiar dacă omiteţi să parcurgeţi aceşti termeni şi condiţii, utilizarea site-ului de către Dvs. semnifică acordul expres cu privire la conţinutul acestora.
Dacă NU sunteţi de acord cu prezenţii termeni şi condiţii, vă rugăm nu accesaţi acest site.

Legat de orice problemă privind aceşti termeni şi condiţii putem fi contactaţi la adresa de e-mail afişată pe site.